වාර්ෂික කඨින පූජාව හා පර්ත්‍රාණ ධර්මදේශනය – 2019

කාරුණික පිංවතුනි,

අපගේ විහාරාධිපති අතිගරු රත්මලේ පුඤ්ඤරතන නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි Buddhistischer Maha Vihara සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන 2019 වර්ෂයේ කඨින පූජා පුණ්‍යකර්මය සමග 5 වන වාර්ෂික සාංවත්සරික මාහා පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය හා උත්සවය 2019 ඔක්තෝබර් මස 12 වන සෙනසුරාදා දින Schneverdingen බෞද්ධ මහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.  

වැඩසටහන් විස්තරය

12 වන සෙනසුරාදා 

පෙරවරු 10.00 : භාවනා වැඩසටහන 

දහවල් 11.00 : බුද්ධ පූජාව හා දහවල දානය

දහවල් 12.30: දිවා ආහාරය

සවස 15.00: සංවත්සර උත්සවය 

සවස 16.30 : තේ පැන් සංග්‍රහය 

සවස 17.00 : පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනය  

13 වන ඉරිදා 

උදෑසන 07.00 : හීල දානය හා කඨින පූජාව 

උදෑසන 09.00 : පුණ්‍යානුමෝදනාව  

මෙම පිංකම් මාලාව සඳහා පිංවතුන් සැමට ආරාධනා කර සිටිමු. තෙරුවන් සරණයි...!

Buddhistischer Maha Vihara විහාර සංගමය

Mit Metta

BUDDHISTISCHER MAHA VIHARA. E.V.
Bockheberer Weg 1
29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 5173734
E-Mail: info@buddhistischer-maha-vihara.de
Web: www.buddhistischer-maha-vihara.de
Facebook: www.facebook.com/buddhistischermahavihara

Offnungszeiten für Tempel Besucher: Täglich von 08:00 bis 18:00