කාරුණික ආරාධනයයි – 11.8.2019

කාරුණික පින්වතුනි,  

Schneverdingen ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරාධිපති අතිගෞරවණීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි, විහාරස්ථ බෞද්ධ සංගමයේ (Buddhistischer maha Vihara e.V.) සහභාගීත්වයෙන් 2019 වර්ෂයේ  වස්සවාසික ආගමික කටයුතු සිදුකිරීම හා විහාරස්ථානයේ චෛත්‍යය අවට භූමිය අලංකාර කර සකස් කිරීම සඳහා ශ්‍රමදාන කටයුතු සිදු කිරීමට, 2019 අගෝස්තු මස 11 වන ඉරුදින කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.  

පෙරවරු  09.00 - පැමිණීම
පෙරවරු  09.30 - ශ්‍රමදාන කටයුතු ආරම්භය
පෙරවරු  11.30 - බුද්ධ පූජාව
දහවල්     12.00 - දහවල් දානය පූජා කිරීම
දහවල්     12.30 - දිවා ආහාරය
පස්වරු   14.30 -  ශ්‍රමදාන කටයුතු
පස්වරු   16.30 - ධාරාමානුශාසනාව හා සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනය  

ඉහත කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අප විහාරස්ථානයේ දියුණුව ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වය අපේක්ෂා කරමු .  

ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි!

විහාරස්ථ බෞද්ධ සංගමය  

BUDDHISTISCHER MAHA VIHARA. E.V.
Bockheberer Weg 1
29640 Schneverdingen

Telefon: 05193 5173734
E-Mail: info@buddhistischer-maha-vihara.de
Web: www.buddhistischer-maha-vihara.de
Facebook: www.facebook.com/buddhistischermahavihara

Offnungszeiten für Tempel Besucher: Täglich von 08:00 bis 18:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *